En utvandring värd 188 miljarder dollar visar att Kinas betydelse på globala marknader håller på att avta

By | September 16, 2023

(Bloomberg) — Ett massivt indragande av medel från kinesiska aktier och obligationer minskar marknadens makt i globala portföljer och påskyndar dess frikoppling från resten av världen.

Mest läst av Bloomberg

Enligt Bloombergs beräkningar baserade på de senaste centralbanksdata, har utländska innehav av landets aktier och skulder ökat med cirka 1,37 biljoner yuan (188 miljarder USD) från en topp i december 2021 till slutet av juni i år 17% ned Bank. Det var innan onshoreaktier såg ett rekordutflöde på 12 miljarder dollar bara i augusti.

Utvandringen sammanfaller med Kinas ekonomiska nedgång på grund av år av Covid-restriktioner, en kris på bostadsmarknaden och pågående spänningar med väst – oro som bidrog till att göra “undvik Kina”-temat till en av investerarnas främsta övertygelser i bankens senaste undersökning av Amerika var . Utländska fondandelar på Hongkongs aktiemarknad har minskat med mer än en tredjedel sedan slutet av 2020.

“Utlänningar kastar helt enkelt in handduken”, säger Zhikai Chen, chef för Asien och globala EM-aktier på BNP Paribas Asset Management. Det finns oro för bostadsmarknaden och en nedgång i konsumtionen, sa han. “Besvikelse på dessa fronter har fått många utländska investerare att ompröva sitt engagemang.”

Kinas svaghet brukade ses som ett hinder för resten av världen, särskilt tillväxtmarknadsgruppen, men i år är det helt klart inte fallet. Med en nedgång på cirka 7 % 2023 är MSCI China Index på väg mot ett tredje år i rad med förluster, vilket kommer att markera dess längsta förlustsvit på över två decennier. Det bredare MSCI Emerging Markets-indexet steg med 3 % när investerare letar efter avkastning på andra håll, såsom Indien och delar av Latinamerika.

Avvikelsen kommer när Kinas strävan att uppnå självförsörjning över hela leveranskedjorna och försämrade relationer med USA har gjort andra marknader mindre sårbara för ebb och flod. Förutom ekonomisk frikoppling är en annan orsak den artificiella intelligensboomen, som har stärkt marknaderna från USA till Taiwan men gett mindre uppsving för aktier på fastlandet. Kinas viktning i EM har sjunkit till cirka 27 % från över 30 % i slutet av 2021.

Samtidigt vinner strategin att utesluta Kina från tillväxtmarknadsportföljer snabbt genomslag, med lanseringar av Kina-exklusive aktiefonder som nådde en årlig rekordhög nivå redan 2023.

“Kina utgör många risker – LGFV, överhäng av bostäder, demografi, beroendeförhållande, regulatorisk volatilitet, geopolitisk isolering”, säger Gaurav Pantankar, investeringschef på MercedCERA, som förvaltar cirka 1,1 miljarder dollar i tillgångar i USA. “Investeringsmöjligheter på tillväxtmarknader finns inom olika områden.”

LÄS: ETF-investerare lägger pengar på tillväxtmotorer på tillväxtmarknader utanför Kina

På skuldmarknaden drog globala investerare ut cirka 26 miljarder dollar från kinesiska statsobligationer 2023 samtidigt som de satte totalt 62 miljarder dollar i skulder från resten av framväxande Asien, visar uppgifter sammanställda av Bloomberg. Ungefär hälften av de 250-300 miljarder dollar inflöden som följde med Kinas inkludering i statsobligationsindex sedan 2019 har utplånats, enligt en analys av JPMorgan Chase & Co.

Säljtrycket på yuanen har drivit valutan till sin lägsta nivå på 16 år mot dollarn. Centralbankens lösa monetära hållning, i motsats till åtstramningen i de flesta större ekonomier, försvagar yuanen och ger utlänningar ytterligare en anledning att undvika lokala tillgångar.

När det gäller utvecklingen av företagens skuldsättning verkar Kina ha helt frikopplats från resten av Asien när fastighetskrisen går in på sitt fjärde år. Marknaden är mer lokalt fokuserad och ägs till cirka 85-90 % av inhemska investerare.

Allt detta kommer mot bakgrund av Kinas försämrade ekonomi, vilket har lett till en omprövning av marknadens attraktivitet som investeringsdestination. Wall Street-banker som Citigroup Inc. och JPMorgan tvivlar på om Pekings tillväxtmål på 5 % för i år kan uppnås.

Men den kinesiska ekonomins gigantiska storlek och dess nyckelroll i tillverkningskedjan gör att marknaden kommer att förbli en viktig del av många investerares portföljer, om än i mindre utsträckning.

En kanal genom vilken Kina fortfarande kan påverka internationella finansmarknader är globalt handlade råvaror. Som den största importören av energi, metaller och livsmedel sträcker sig dess inflytande bortom värdepappersportföljer och skapar länkar till den globala ekonomin som sannolikt kommer att visa sig mer bestående. Landets globala ledarskap inom ren energi, från solpaneler till elfordon, är ett exempel på utökad handelspotential när världen strävar efter att uppfylla sina klimatåtaganden.

“En ekonomi som saktar ner saktar inte ner överallt”, säger Karine Hirn, partner på East Capital Asset Management. “Vi finner bra värde i sektorer med strukturella tillväxtutsikter som: B. Nya energifordon, konsumentfordon och delar av leveranskedjan för förnybar energi.”

CSI 300-indexet, ett riktmärke för onshore-aktier, föll 0,7 % på fredagen när utlänningar sålde, även om detaljhandelsförsäljning och industriproduktionsdata för augusti slog uppskattningarna. När svagheten fortsätter, har globala fonders positionering i Kina redan nått sin lägsta nivå sedan oktober, när landets återöppning efter strikta Covid-restriktioner utlöste en betydande återhämtning under de kommande tre månaderna. Däremot ökar allokeringen till amerikanska aktier, som har presterat bättre än sina globala konkurrenter i år.

För penningförvaltare som Xin-Yao Ng kräver investeringar i Kina en subtil balans mellan aktsamhet inför strukturella utmaningar och att leta efter möjligheter i enskilda aktier.

“Jag är strukturellt försiktig med Kinas långsiktiga ekonomiska utsikter och medveten om de geopolitiska riskerna”, säger Ng, asiatisk aktieinvesteringschef på abrdn Asia Ltd. “Men Kina är fortfarande ett mycket brett och djupt universum.” många olika möjligheter. “Den övergripande värderingen är väldigt låg just nu,” sa han och tillade att det är en “intressant aktieplockningsmarknad” för fundamentala investerare.

– Med stöd från Hooyeon Kim, Marcus Wong, Pearl Liu, Wenjin Lv och Jason Rogers.

Mest läst av Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *